Næstved Basketballklub

Velkomst ved Karl

Dirigent: Claus Møller

Rettidig indkaldelse – d. 29/6 – 8 dage før. 

Beretning v. Karl:

2019/2020 blev en anderledes sæson, som blev ødelagt af Covid 19-virus som ramte klubberne. Svært at dyrke basketball pga. restriktioner. Ifm. genåbningen har klubben fortsat træningen ind i juli måned for at give medlemmerne noget af den træning, der var blevet aflyst. Alle turneringer blev aflyst, og sæson sluttede på en underlig facon.

U7: Løbende 5-6 spillere, udvikling af grovmotoriske evner, snuse til basketball og boldspil

U9-u11: 20 spillere til træning i snit. Fokus på leg, individuel teknik, ballhandling

U13: Individuel teknik, forsvar og angreb. 1 mesterrækkehold og et grand prix hold

U15: Utrolig mange spillere, op til 35 spillere på en uge, holdene er blevet delt op. To grand prix hold og et mesterrækkehold. Mesterrækkeholdet blev placeret i række B både før og efter jul. Der er mange talentfulde spillere med lyst til at træne 4 gange om ugen. Der er også et godt socialt sammenhold. U15 holdet vandt B-finalen.

U17: Har været presset af at være tilmeldt den landsdækkende række. Der har været mange tætte kampe, der var ikke så mange spillere at tage af. En gruppe spillere har deltaget i alle kampe og træninger. Der mangler lidt højde, tyngde og robusthed. I Lemvig kunne de godt spille op med de bedste. Der er kommet en del nye spillere, og det er blevet vurderet løbende om nogle spillere som skulle starte 1 årgang under. Der er også her nogle talentfulde spillere.

1. Division: Tæt på at vinde halvdelen af kampene, evner at spille lige op mod hold med udenlandske spillere. 1. div. Er 3’er i deres pulje ved sæsonstop.

Dameholdet: Der er en del spillere – 12-15, som kontinuerligt kommer til træning med stor aldersspredning og med meget forskelligt niveau basketmæssigt. Holdet spiller og træner for at have det sjovt. Uanset niveau synes de at det er sjovt at spille. Hvis holdet skal drive det videre, vil det kræve en træner og at kunne spille på hel bane. Mia har gjort meget for at rekruttere spillere.

3.Division – en ok sæson, uafsluttet grundspil. Ville nok være endt midt i rækken

Samarbejdet med Team Fog Næstved: Holdet rykkede ind i Hal 1 igen, hvilket betød at antallet af tilskuere faldt. Samarbejdet er blevet svækket, idet Næstved Basketball ikke længere står for indgang, tv-streaming og rengøring efter kampe. Det er ikke en dårlig udvikling da Næstved Basketball selv ønskede at slippe ansvaret. Hvis der skal være en sammenhæng ml. TFN og NB skal der være en bevidsthed om hvordan samarbejdet konkret skal være. Der hvor det giver bedst mening, er hvis der er ungdomsspillere der spiller på TFN. 

TFN har gjort en indsats for at rekruttere tilskuere iblandt NB med gratis billetter.

Halleje: Der er mange hensyn at tage ift. træningstider. Masser af træning på gymnasiet og Sct. Jørgens. Især har vi haft vanskeligheder i samarbejdet med serviceledere ift. at sætte borde og stole frem ifm. kampafvikling. Reparationer i Arenaen gjorde at vi ikke kunne træne lige så meget som det var muligt.

Samarbejdet i NIF: En dyb krise, der sker ikke meget, ingen formand/næstformand, der kommer ikke nogen til møderne. Meget svingende aktivitetsniveau. Det kan skyldes, at NIF ikke længere er en del af halbestyrelsen, og der ingen indflydelse er. Ingen forsøger at skabe sammenhængskraft.

Tak til sponsorer: REMA 1000 og Møns Bank – OK benzin. Arbejdet med at fastholde og finde nye sponsorer er af stor betydning for klubben.

Præsentation af pokaler: Klublokale ved hal 1 kunne give en mulighed for at få sat montrer op. Der er nu rejst 350.000 kr. til istandsættelse til klublokalet. Vi vil få gratis adgang til brug af lokalet, og der er udarbejdet en samarbejdsaftale. I løbet af efteråret vil lokalet blive bygget færdigt.

Bund under vores egenkapital: I flere år har vi brugt flere penge, end vi havde fået ind. Det var bevidst. Vi havde en pengetank, og vi valgte en investere i en masterclass uddannelse til Jon Grønkjær. Vi har i bestyrelsen besluttet ikke længere at budgettere med et underskud, og at indtægter og udgifter skal matches.

Tusinde tak for denne gang – fra den afgående formand. Der er mange der gerne vil byde ind, og vi har hjulpet hinanden. Tak til trænerne – langt vigtigere end bestyrelsen og det er fantastisk at så mange vil ofre så meget af deres fritid.

Kommentarer til beretningen

Basket4life: Stor tilslutning, og fin opbakning fra de ældste spillere. TFN kom også og deltog. Bidrog til den sociale kapital.

Pigebasket: 12-15 piger har spillet på u11/u13 stort set hele året. Og det er rigtig positivt. Det vil være rigtig nemt at søge midler til dette, hvis nogen er motiveret herfor. Der kan muligvis søges midler til at finansiere lønkroner.

Generalforsamlingen godkender beretningen

Næstved Basketball har skiftet regnskabsprincip, dvs. at man følger kalenderåret. Resultatopgørelsen viser et overskud på 23.142 kr. Alting er nu bogført, og derfor er hhv. indtægter og udgifter samlet set højere end det foregående år, da regnskabet nu er blevet elektronisk.

De sidste 3 år har vi brugt omkring 25.000 kr. mere, end vi havde budgetteret med.

Begrundelsen for at skifte regnskabsprincip er at det bliver nemmere at læse regnskabet og at der ikke skal sættes af til hensættelser, men at det er mere reelle udgifter. 

Revisionen har godkendt regnskabet.

Generalforsamlingen godkender regnskabet. 

Formuen: Er der tænkt nye tanker ift. eks. en camp arrangeret i Næstved? Hvis der er nogle ildsjæle, som vil stå for det, er bestyrelsen positiv overfor det. Det kunne være fint, hvis det er spillere, som kommer udefra.

Forslag 4: Ændring i kontingentsatser – Jacob fremlægger. Vi bruger flere penge på flere træninger, og derfor ønsker bestyrelsen at kontingenterne skal stige. 

Der skal udarbejdes retningslinjer ift. skift mellem to hold: Det kunne være et princip, at man betaler der hvor man starter. 

Oplysningspligt ift. hjælp til at søge om økonomisk bistand fra klubbens/bestyrelsens side. 

Der kommer en kategori til -> U17A

12 stemmer for og 1 undlader at stemme – Forslaget er vedtaget.

Ingen indkomne forslag

Valg: 

Der er en funktionstid på 2 år i bestyrelsen. I år er Karl, Mia, Katarina og Joachim går af. I stedet vælges Peter som formand, Rikke Scharla Nielsen, Bo Christiansen, Claus Hauge og Emil Holm Christensen.

Hvem vil repræsentere Næstved Basketball til Hovedbestyrelsen: Bestyrelsen får lov til at vælge de to medlemmer.

Valg af revisor: Bo Christiansen træder ud, Danny D. træder ind. Revisorsuppleant: Karl Lucking

Evt.

Landskamp til november: Vi har brug for en masse frivillige, promovere basket, TFN vil gerne deltage, damelandsholdet skal deltage. Mia vil gerne deltage og vil meget gerne forsøge at rekruttere nogle damespillere til at hjælpe.

Samarbejde med Ringsted: Vi vil prøve at tilpasse noget træning, og det er et samarbejde med TFN.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *