VORES VISION

Næstved Basketball er klubben for alle, der har lyst til at spille basketball.

Klubben har følgende målsætninger:

At skabe et basketmiljø der målt på resultater er blandt de bedste klubber i Danmark
At skabe en klub der er blandt Danmarks største målt på antal ungdomsspillere
At skabe en klub der er et socialt samlingssted for medlemmerne
At skabe og udvikle baskettalenter på højeste nationale niveau, herunder at levere minimum ét talent til Team FOG Næstved pr. årgang.

Har du lyst til at være med som spiller, træner, leder, hjælper eller andet, er du meget velkommen i Næstved Basketball. Du bliver så en del af en sportsgren, som fascinerer millioner af mennesker over hele verden.

VORES BESTYRELSE

 

Karl Lücking

Formand Ansvarlig for faciliteter. Booking af haltid, hjemmeside, holdsport, bolde mv.

Karl Lücking
Peter H. Christensen

Tidligere spiller på Team Fog Næstveds hold. Træner for U13

Peter H. Christensen
Mia Møller

Mangeårigt medlem og tidligere formand.

Mia Møller
Joachim Mortensen

Det sportslige område. Assisterende træner for U19

Joachim Mortensen
Claus Møller

Turneringsleder

Claus Møller
Charlotte Bak

Kasserer, medlemsregistrering og børneattester.

Charlotte Bak
Katarina Stenspil

Sociale arrangementer og sekretær.

Katarina Stenspil
Henrik Holm

Sponsorarbejde, Facebook redaktør og indkøber klubtøj.

Henrik Holm
Jakob Kværnø

Træner U9. Lokaleadministration og Holdsport

Jakob Kværnø

VORES VEDTÆGTER

Næstved Basketball er en afdeling af Næstved Idrætsforening.

Klubbens vedtægter er derfor fastlagt af vedtægterne i såvel Hovedafdelingen som Afdelingerne.

Du finder derfor også bestemmelserne om generalforsamling mv i disse vedtægter. Generalforsamlingen afholdes sædvanligvis i april måned og indkaldes både her og på vores Facebookside.

VORES SAMVÆRSREGLER

Næstved Basketball tager samværsreglerne alvorligt.

Næstved Basketball har valgt at følge de retningslinjer, som er udstukket af DGI og Danmarks Idræts Forbund, samt naturligvis den af Folketinget vedtagne lovgivning.

Det betyder, at der løbende, og minimum hvert 2. år, (lige år), indhentes børneattester på instruktører, hjælpeinstruktører og bestyrelsesmedlemmer, som har med børn og unge under 15 år at gøre.

Seksuelle krænkelser af børn / Skolelærerparagraffen:

Den seksuelle lavalder i Danmark er 15 år, hvilket betyder, at det er ulovligt og strafbart at have et seksuelt forhold til børn under 15 år.

Desuden er det, ifølge den såkaldte ”skolelærerparagraf” (straffelovens § 223), også strafbart, at have sex med en ung under 18 år, hvis den unge er betroet den voksne til undervisning eller opdragelse, eller hvor det seksuelle forhold skyldes misbrug af alder eller erfaring.

Dvs., at man som træner ikke må have et seksuelt forhold til basketballudøvere i alderen mellem 15 og 18 år.